Sunday, January 22, 2012

Contoh Borang Penilaian Juri

   Tips seterusnya untuk format penilaian pertandingan nyanyian ialah contoh borang pemarkahan juri.  Borang pemarkahan juri perlu disediakan oleh pihak penganjur pertandingan bagi memudahkan proses penilaian juri profesional.  Contoh berikut ialah bagi penilaian 10 orang peserta dan ianya perlu diedarkan kepada setiap orang juri yang bertanggungjawab mengadili pertandingan tersebut.  Pihak penganjur perlu membuat salinan tambahan kepada semua juri yang terlibat berdasarkan jumlah peserta yang bertanding.

BORANG PENILAIAN JURI
NO
NAMA PESERTA
VOKAL

(50%)
MUZIK/TEMPO

(30%)
KREATIVITI
P’SMBAHAN
(20%)
JUMLAH

100%
01


02


03


04


05


06


07


08


09


10Pengesahan Juri:      


………………………………..
Nama:
Nota:* Sila edarkan salinan kepada semua juri yang bertugas.
          * Berdasarkan format pemarkahan PPF


Menu Link:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

MiVS MEMBERS